Nemzetközi szenzációnak számít, hogy az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében Mozart egyik legnépszerűbb szonátájának eredeti kézirattöredékét fedezte fel a Zeneműtár vezetője, dr. Mikusi Balázs.

Az A-dúr zongoraszonáta Mozart legismertebb művei közé tartozik: a szonátát záró „török indulót” még azok is kívülről fújják, akiket amúgy kevéssé érdekel a klasszikus zene. A mű előadása ugyanakkor számos problémát felvet, a nyomtatott kiadások ugyanis sok tekintetben pontatlanok, a zeneszerző eredeti kéziratának pedig mindeddig csak a legutolsó lapja volt ismert – ezt Salzburgban őrzik.

Az eddig teljesen ismeretlen Mozart-kézirat felbukkanása azért számít nemzetközi szenzációnak, mert az új forrás ismeretében a szonáta eddigi kiadásai több ponton is módosításra szorulnak: téves ritmusokat, sőt hibás hangokat is ki kell igazítanunk.

Szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakáján tehát az érdeklődök a népszerű Mozart-mű egyfajta „megismételt ősbemutatójának” lehetnek szem- és fültanúi Kocsis Zoltán zongoraművész játékában, hiszen az A-dúr szonáta először szólalhat meg eredeti formában – úgy, ahogyan azt Mozart papírra vetette.