A Karácsonyi oratórium J. S. Bach talán legnépszerűbb darabja. Ennek megfelelően az ötvenes évek óta számos lemezfelvételen rögzítették. Mint a legtöbb Bach-művet, ezt is nagyon könnyű vallásos tartalmától függetlenül „abszolút” zeneként hallgatni, már csak azért is, mert részben „paródia”. Akár így, akár úgy, meghittséget teremt, és látványosan emelheti az ünnepi hangulatot. A Figaro szerint ezek a Karácsonyi oratórium legjobb előadásai.

A paródia szó ez esetben nem azt jelenti, hogy a hasunkat fogjuk a röhögéstől, mert Bach zenéje cseppet sem vicces. Paródia a zene nyelvén azt jelenti, amikor „egy világi vagy egyházi vokális művet újra felhasználnak, vagyis ugyanaz a zene két, egymással csak formailag azonos, de tartalmilag teljesen más szöveggel szólalhat meg”.

Bach három korábbi világi kantátájából, egy egyházi kantátából és az elveszett Márk-passióból vett át bizonyos tételeket.

Így lett a Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten (BWV 214) Maria Josepha szász választófejedelem és lengyel királynő születésnapjára írott gratulációs kantáta ünnepélyes nyitányából a Karácsonyi oratórium első kantátájának Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage nyitótétele.

Műfaji meghatározása is kicsit megtévesztő, mert nem egyetlen műről, hanem valójában hat egymást követő kantátáról van szó, melyeket 1734 karácsonyán, illetve 1735 újév napján, újév után első vasárnap, és vízkereszt napján mutattak be.

A hat kantáta Jézus születésének eseményeit meséli el hat bibliai jelenetben, az elsőben Mária és József Betlehembe megy, megszületik a gyermek. A másodikban a pásztorok kapnak hírt felőle, meglátogatják a jászolban, és még altatódalt is énekelnek a kis megváltó csimotának. A harmadik még mindig a pásztoroknál időz, a negyedikben megkeresztelik a csecsemőt, az ötödikben Heródes emberei meglátogatják a kisdedet és megtérnek. A hatodikban a napkeleti királyok teszik tiszteletüket a Szent Családnál.

A történetet a passiókhoz hasonlóan evangélista recitálja, illetve maguk a szereplők recitativókban, áriákban nyilvánulnak meg, korálok és kórusok váltakoznak. Van valami operaszerű az egészben. Bizonyos előadások jobban kidomborítják ezt az oldalát, mások inkább a meditációs hangulatát erősítik fel.

Nikolaus Harnoncourt 1973-as produkciója vékonyabb, soványabb, de aszketikus hangzásával, itt-ott bizonytalanul csúszkáló kisfiú szopránjaival és altjaival még mindig kiállja az idők próbáját. Sokkal inkább, mint a tömör, dús hangzású, nehézkes, romantikus felfogású társai, melyek lomhán, grandiózusan jelenítik meg a karácsonyi eseményeket. Nem véletlen, hogy a legjobb előadások között egyetlen régi nagy név sem szerepel. Persze ez az akkoriban forradalminak titulált előadás is két hét múlva betölti a negyvenet. Íme a nyitó tétel.

Érdekes összehasonlítani a nyitó tételt Harnoncourt későbbi, 2007-es felvételével, szinte másodpercre pontosan ugyanaz a futamidő.

Egy "romantikus" és egy historikus Karácsonyi oratórium között nem ritkán 20 perc is lehet a tempóból adódó különbség.

John Eliot Gardiner aztán igazán gyors tempóiról híres. Övé talán a leggyorsabb. 1987-es felvétele máig megőrizte frissességét. 1999-ben ismét elővette a művet, akkor már DVD-n jelent meg. A legtáncosabb, legprofánabb interpretáció. Itt meghallgathatja az egész előadást.

Ton Koopman egyike a legnagyobb neveknek, akiket mai Bach-pápákként emlegetnek. A III. részből ez a duett mindent elárul az interpretáció hőfokáról.

A japán karmester, Masaaki Suzuki letisztult előadása valahol a kontempláció és a drámai-operai hang között mozog. A IV. kantátából ezt a tenor áriát Gerd Türk énekli, egy "bachi hős tenor".

Philippe Herreweghe egységes történetként fogja fel a hat kantátát. Talán az övé a legszemlélődőbb előadás. Peter Kooy ritka szép, nemes basszusa szinte éteri hangon szól, miközben harciasan erőteljes. A felvétel 1989-ben készült.

René Jacobs 1997-es felvétele ma is készülhetett volna. Az ő olvasatából végképp hiányzik a vallásos áhítat. A kórusokat és korálokat képes egészen világi hangon megszólaltatni. Nem vallásos éneket hallunk, hanem emelkedett, minden korláton felülemelkedett tiszta muzsikát.


Kövesd a Figarót a Facebookon is!